image banner
 • anh-dai-dien

  1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG - CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

  Họ tên: LÊ XUÂN PHẦN

  Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1977

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

  Họ tên: PHAN THANH TRUNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1972

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

  Họ tên: NGUYỄN VĂN TRỌNG

  Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1973

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ TỊCH UBND

  Họ tên: ĐẶNG VĂN KIM

  Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1968

  Điện thoại: 02713.667.227

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND

  Họ tên: NGUYỄN MINH HÒA

  Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1983

  Điện thoại: 02713.667.227

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG

  Họ tên: ĐẶNG QUANG MINH

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1981

  Điện thoại: 02713.660.101

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQVN PHƯỜNG

  Họ tên: DƯƠNG THỊ KIM NHIÊN

  Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/1975

  Điện thoại: 02713.660.101

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HƯNG LONG

Địa chỉ : Đường QL14, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại : 02713.660099

Chịu trách nhiệm : UBND phường Hưng Long

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị